Dansk English 
Om svampedatabasen / svampeherbariet

Om svampedatabasen / svampeherbariet

Svampedatabasen rummer p.t. ca. 57.500 poster fra svampeherbariet. De fleste er nyere indsamlinger efter 1990, og alt nyt materiale fra Danmark lægges ind i basen. I forbindelse med udlån, forskningsprojekter og lignende formål er også ældre indsamlinger blevet indtastede, men der er ikke ressourcer til en generel indtastning af hele herbariet.

Hver post indeholder svampens danske navn, det videnskabelige (latinske) navn, oprindelsesland, lokalitet, indsamleren og bestemmeren, hvis det ikke er indsamleren. Desuden findes indsamlingsdatoen og evt. korte noter om voksestedet. Hvis man kun er interesseret i en bestemt gruppe svampe, kan man lave en søgning efter en grovsortering af svampene i 14 grupper, ligesom man kan søge på oprindelseslandet eller indsamleren.

Basen opdateres 1-2 gange årligt, og der rettes løbende fejl og nye systematiske resultater føres ind, men svampenes systematik ændres så hurtigt i disse år pga molekylære resultater, at det ikke er muligt at være helt opdateret.

Basens poster er også søgbare i det internationale GBIF-system (Global Biodiversity Information Facility).

Databasen er konstrueret og vedligeholdes af Peer Corfixen. Christian Lange har lavet søgesiden og Henning Knudsen er videnskabeligt ansvarlig.

Søg i svampeherbariet
Danmarks Svampeatlas