Dansk English 

10 x 10 km UTM felter i Danmark

Mange projekter i Danmark benytter sig af 10 x 10 km UTM felter. Men det er ikke alle kort, der har UTM-felterne med, og slet ikke de rigtige, med zone 32 og zone 33. Kort og matrikelstyrelsen benytter eksempelvis det udrettede, hvor zone 32 er ekstrapoleret til at dække hele Danmark. Her kan du søge og se de rigtige felter med deres kodebetegnelser, hvis du vil vide præcist hvilket felt du er i. Holder du musen over feltets midterpunkt vises feltets kodebetegnelse.

Region UTM gruppe UTM feltnavn Landsdel

Klik på kortet for at tegne en polygon, vælg en region, en hel UTM-gruppe eller angiv et enkelt UTM-felt i boksen UTM feltnavn. Siden opdaterer løbende UTM-felterne på kortet.