Dansk English 

Den digitaliserede typesamling

Den digitaliserede typesamling ved Statens Naturhistoriske Museum
 
Indenfor naturhistorien er arten basis-enhed for planetens biodiversitet. Der er i øjeblikket
mellem 1,5 og 2 millioner kendte arter på Jorden, og nye og hidtil ukendte arter bliver fundet
hele tiden. Hver kendt art er beskrevet i ord i en publikation, men den slags publikationer
kan aldrig være komplette ned til mindste detalje (som jo endda også omfatter biokemien).
Derfor er det blevet internationalt besluttet at bevare de eksemplarer, der er blevet brugt
til beskrivelserne, i naturhistoriske museer. Enhver som beskriver en ny art må deponere
et sådant eksemplar (eller eksemplarer) i et museum. Disse eksemplarer kaldes “type-
eksemplarer”, “navnebærende typer” eller bare “typer”.
 
Sommetider deponerer forfatteren, der beskriver en art, også nogle eksemplarer, der kaldes
paratyper. De er ikke rigtige typer i den forstand, at de ikke definerer arten sådan som de
navnebærende typer gør, men de kan fordeles til forskellige museer, der kunne ønske dem
som “sikkerhedskopier” eller hjælp i identifikations-spørgsmål.
 
Denne database er en (næsten) komplet liste over kendte, navnebærende typer i vort museum.
Paratyper er inkluderet i nogen grad, men beholdningen af disse er ikke færdigregistreret.
Databasen omfatter også et stort antal palæontologiske typer (fossiler), men en stor
oversvømmelse under det kraftige regnskyl i sommeren 2011 har forsinket registreringen af
dette materiale, så den ikke har kunnet færdiggøres endnu. Registreringen og den tilhørende
fotografering af et meget stort antal udvalgte eksemplarer blev muliggjort i 2010 ved en
donation fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
 
Botaniske typeeksemplarer digitaliseres som del af et andet program og vil blive føjet til
databasen, når dette arbejde er færdiggjort.
 
Også mineraloger udvælger typer, når de beskriver nye mineraler. Der er også en samling af
disse i vort museum, og ligesom plante-typerne vil de blive føjet til databasen senere.

 SNM's typesamling s√łgning
 Introduktion til typesamlingen