Dansk English 
Om TBU kartoteket

Det elektroniske TBU-kartotek (TBUe)

– danske fund af karplanter registreret på Botanisk Museum

 

Danmarks Topografisk-Botaniske Undersøgelse (TBU) under Dansk Botanisk Forening var den første landsdækkende kortlægning af de danske blomsterplanter, bregner og øvrige karsporeplanter. Projektet blev påbegyndt i 1904, og resultaterne i form af omtaler og udbredelseskort for de enkelte arter blev publiceret familievis i perioden 1931-1980 (TBU-afhandlinger). Undersøgelsen blev formelt afsluttet med en bog, hvori de mere generelle resultater blev præsenteret.

TBU-Kartoteket på Botanisk Museum indeholder oplysninger om alle de fund, som udbredelseskortene blev baseret på (herunder alle belæg i Dansk Herbarium). Dette kortkartotek blev videreført længe efter undersøgelsens afslutning (registrering af litteraturangivelser ophørte dog omkring 1950). I dag udgør det en næsten komplet oversigt over Dansk Herbarium såvel som andre fund indrapporteret til Botanisk Museum.

I disse år bliver kartotekets oplysninger overført til en elektronisk online-database, Det Elektroniske TBU-kartotek (TBUe) (metodik). Dette er en ekstremt tidkrævende proces, som måske aldrig bliver fuldendt. Derfor lægges der stor vægt på at få arterne lagt ind i den mest hensigtsmæssige rækkefølge.

Som den første gruppe har vi valgt de arter, som figurerer på den nationale danske rødliste pga. af deres særlige relevans i forbindelse med naturforvaltning. Arterne gøres tilgængelige på internettet efterhånden, som alle repræsentanter for en statuskategori er færdiggjort. I første omgang er der adgang til oplysninger om arter klassificeret som forsvundne (Ex) eller akut truede (E). Oplysningerne vil blive ajourført løbende fra det øjeblik, en art er introduceret i TBUe.

Lokalitet

Lokalitetsnavne er ikke standardiserede, men afskrevet efter kilden.

TBU-distrikt

I forbindelse med Danmarks Topografisk-Botaniske Undersøgelse (TBU), blev landet inddelt i 47 distrikter, hvoraf fire senere blev delt i to. Efter 1920 blev yderligere seks distrikter (Sønderjylland) tilføjet, så det samlede antal distrikter kom op på 57. Distriktsgrænserne følger i ret høj grad de gamle herredsgrænser. Se kortet under fanen 'Om de danske TBU distrikter'.

Status

Ex                 :                     Forsvundet

E                   :                     Akut truet

V                   :                     Sårbar

R                   :                     Sjælden

Med hensyn til bevaringsstatus følger TBUe den nationale danske rødliste.

Belæg?

Et kryds i denne rubrik angiver, at der findes et belæg i Dansk Herbarium.

Bestemmer

For herbariebelæg er den seneste bestemmer anført, hvis denne person ikke er den samme som finderen.

 

Databasens koncept er udviklet af Henrik Ærenlund Pedersen og Christian Lange; programmering og grafik er udført af Christian Lange; Hans-Erik Bangslund forestår indtastningen, mens Henrik Ærenlund Pedersen har skrevet den forklarende tekst og er ansvarlig for kontrol af plantebestemmelser samt for korrekturlæsning (se metodik). Klargøring af TBUe til online-adgang blev støttet økonomisk af GBIF (Global Biodiversity Information Facility).

Søg i TBU-kartoteket
Om de danske TBU distrikter
Danske navne
Synonymer