Dansk English 
Flora Danicas historie

Flora Danicas Historie

Efter den store nordiske krig i 1720 var landets økonomi svag og man "kiggede indad" efter muligheder for at udvikle landet økonomisk. Landbruget var det vigtigste erhverv og det var her der skulle sættes ind. Nye afgrøder og nye dyrkningsmetoder skulle udforskes. Det var derfor nødvendigt at styrke naturvidenskaberne og et af initiativerne skulle være et billedværk over landets flora. Oprindeligt var det ideen at værket skulle omfatte:

  • En indledning til botanikken på dansk
  • En fortegnelse i lommeformat over alle planter der forekommer i landet
  • En beskrivelse af planterne
  • En planche stukket i kobber af alle planter
  • En tekstdel, hvori oplysninger om planternes forekomst, egenskaber og anvendelse blev præsenteret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1761 udsendes subskriptionsindbydelsen ("reklamefolderen") for det kommende værk Flora Danica og samme år kommer de første plancher.

Her ses opslag fra subskriptionsindbydelsen med Multebær (Rubus chamaemorus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Af de planlagte dele udkom den første del, "Elementa Botanica", indledningen til botanikken, i to dele i hhv. 1764 og 1766. Fortegnelsen i lommeformat, var vokset i omfang og blev udgivet som en ordbog, "Nomenclator Botanicus" i 1769. Af de detaljerede beskrivelser blev kun den første del om de "blomsterløse planter" udsendt i 1770. Tekstdelene om planternes forekomst, egenskaber og anvendelse blev aldrig lavet. Plancherne derimod blev produceret og udkom i 51 fascicler og 3 supplementsbind a' 60 plancher i perioden 1761 til 1883, som Icones Florae Danicae. Ialt 3240 plancher, rummende især planter, men også mosser, laver, svampe og slimsvampe blev udgivet. Størstedelen af de producerede sæt af Flora Danica var oprindeligt ikke kolorerede og kun de fine udgaver blev leveret farvelagt. Men mange af de gamle plancher er efterfølgende blevet koloreret, i meget svingende kvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Værkerne blev bl.a. udsendt til landets stifter for at fungere som opslagsværk for præsterne og andre botanikinteresserede rundt omkring i landet. At det så sandelig var meningen at værket skulle anvendes og ikke blot parkeres på en tilfældig provsts boghylde fremgår af dette dokument, der var indsat i de værker der blev fordelt til stifter og amter. Det var ideen at botanikinteresserede der benyttede værket skulle rapportere tilbage med forekomster, anvendelser og andre oplysninger om egnens planter, men det vides desværre ikke hvor mange oplysninger der blev returneret, da korrespondencen blev ødelagt ved Christiansborgs brand i 1884.


Flere af disse eksemplarer ender efterhånden på landets seminarier. Men værket var også prestige for kongehuset og det blev brugt som gave til konger og fyrster rundt omkring i Europa, samt til betydningsfulde videnskabsfolk. For eksempel fik Linné et eksemplar. Flora Danica virkede også som model for lignende floraer rundt om i Europa, bl.a. Flora Austriaca, Flora Rossica og Flora Londinensis.

Flora Danica er måske mest kendt via porcelænet. I 1790 bestiltes hos den kongelige porcelænsfabrik et komplet stel dekoreret med motiver fra Flora Danica. Det menes at det skulle være en gave til den russiske kejserinde Katarina II, der var en lidenskabelig porcelænssamler. Desværre døde hun inden stellet var færdigt. Stellet overgik derfor til det danske hof, der siden benyttede det ved særligt festlige lejligheder. Af det oprindelige stel med 1802 dele er 1530 bevarede den dag i dag.

Stellet produceres den dag i dag af den kongelige danske porcelænsfabrik, Royal Copenhagen.

Flora Danica står stadig som et af de absolutte hovedværker indenfor botanikken, ikke blot i Danmark, men i hele Europa.

Yderligere læsning om Flora Danica:

Villumsen-Krog, Ole (red.) 1990: Flora Danica og det danske hof. Det kongelige sølvkammer, København. Teksten fra denne bog er tilgængelig her.

Skytte-Christiansen, Mogens (1973): Historien om Flora Danica: to bogværker og et porcelænsstel. Dansk Esso. Bogen kan downloades som pdf her

Flora Danica - søgning
Historien om Flora Danica - 2 bogværker og et porcelænsstel, af M. Skytte Christiansen
Wagner: Om Flora Danica