Dansk English 
Om Databasen

Denne database omfatter levermosser og hornkapsler i dansk herbarium; samlingen ligger i den gamle bygning, Botanisk museum, Botanisk have, København. Thomas Jensen foretog de ældste registrerede indsamlinger i 1860-erne og disse dannede baggrund for hans flora i første bind af Dansk botanisk tidsskrift (1866). C. Jensen foretog ligeledes lange indsamlingsrejser, især i Jylland, inden Danmarks mosser, bd. I. Lever- og tørvemosser, udkom i 1915. C. Jensen’s indsamlinger udgør en væsentlig del af de registrerede fund. Efter krigen udgør indsamlinger, foretaget af bryologkredsens medlemmer, en anden, nyere, væsentlig del af samlingen.

Indsamlingerne er blevet kritisk gennemgået og danner baggrund for TBU-kort over arter og underarter i Danmark. Nye indsamlinger lægges til i databasen, når en indsamling er indsendt, godkendt og interkaleret i dansk herbarium.

Artsnavnet danner i forkortet form udgangspunkt i databasen. Registreret er lokalitet, koordinat, habitat, indsamler og indsamlingstidspunkt, samt noter og TBU-distrikt.

Nomenklaturen følger den Nordiske Levermos- og Hornkapsel flora, K. Damsholt (2002): Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. Nord. Bryol. Soc., Lund.

 

Kell Damsholt, Lektor emeritus, Administrator af databasen

Datasæt opdateret 15-10-2013

Søg i levermos samlingen